Halk Sağlığı Bilişimi Dairesi Başkanlığı

 1. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün faaliyetlerini yürütmek için ihtiyaç duyduğu bilişim sistemlerini yapmak, yaptırmak, koordine etmek.
 2. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nün ilgili dairelerinden gelen yazılım ihtiyaçlarının uygunluğunu değerlendirerek gerçekleştirilmesi için planlama yapmak ve hizmet satın alınması gereken durumlarda uygulamalara ait yazılımların dışardan temini için teknik şartname hazırlamak, hazırlanmasına destek vermek.
 3. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü nün ihtiyacı olan gerekli yazılımları yapmak ve güncellemek, yazılımların kesintisiz olarak hizmete açık ve çalışır durumda olmasını sağlamak.
 4. Birinci basamak sağlık hizmetlerinin yürütülmesi kapsamında ihtiyaç olan sistemleri kurmak, işletmek, geliştirmek, saha desteğini vermek ve sürekliliğini sağlamak. 
 5. Mevcut uygulamalarla ilgili dairelerden gelen değişiklik taleplerini ve hata bildirimlerini inceleyip, uygun olması halinde yazılımda gerekli değişiklikleri yapmak.
 6. Mevcut ve yeni projeler kapsamında Bakanlık içi ve diğer kamu kurum ve kuruluşların projeleri ile veri entegrasyonunu sağlamak.
 7. Geliştirilen ve dışarıdan temin edilen yazılımların kullanıcı eğitimlerini vermek/verdirmek, eğitim materyalleri hazırlamak/hazırlatmak.
 8. Halk sağlığı bilişimi alanında gelişen teknolojileri takip etmek, projeler geliştirmek ve güncellemek, ulusal düzeyde yaygınlaştırılmasını sağlamak. 
 9. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü nün ihtiyacı olan mobil uygulamalarını geliştirmek/geliştirtmek.
 10. Aile Hekimliği Bilgi Sistemleri (AHBS) ile ilgili ihtiyaçları tespit etmek, yapılacak denetimleri organize etmek.
 11. AHBS’lerdeki arayüzlerin kullanıcı dostu olmasına yönelik çalışma ve işbirliğini yürütmek.
 12. Aile Hekimliği performans yönetimi ile ilgili süreçleri koordine etmek.
 13. Halk Sağlığı Merkezi Laboratuvar Yönetim Sistemi ve klinik sistemlere ilişkin projeleri yapmak/yaptırmak, koordine etmek.