Çağrı Hizmetleri ve İletişim Dairesi Başkanlığı

 1. Farklı illerde bulunan Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS), Evde Bakım Çağrı Merkezi (EBAM), Engelsiz Çağrı İletişim Merkezi (ESİM), Yazılım Destek Çağrı Merkezi (DÇM)’nin çalışmalarını organize etmek.
 2. Çağrı merkezlerinin bilişim altyapısını kurmak/kurdurtmak, işletmek.
 3. Çağrı merkezlerinin 7/24 etkili, verimli ve kaliteli çalışmasını sağlamak, operatörlerin cevapladıkları çağrıları dinlemek, belirli kriterleri esas alarak değerlendirmek ve sonuçları raporlamak.
 4. Çağrı merkezi çalışanlarını izlemek, değerlendirmek ve raporlamak, 
 5. İllerde kurulu Kontrol Teşkilatı ile iletişim ve bilgi akışını sağlamak, Muayene Kabul Teşkilatının denetleme planını hazırlamak ve organizasyonu yapmak.
 6. MHRS, EBAM, ESİM, DÇM ve istenildiğinde Bakanlığa bağlı diğer birimlerin sosyal medya takibinde ve iletişim faaliyetlerinde görev almak, sosyal medya verilerini toplayarak raporlamak.
 7. MHRS çerçevesinde verilecek muayene randevu hizmetlerinin yürütülmesinde paydaş kurumlar ile koordinasyonu sağlamak.
 8. e-Nabız, ÇKYS, EBYS, MHRS, e-Posta, USS, Yazılım Destek, HSYS, Beyaz Kod birimleri ile ilgili sağlık personelinin taleplerini çağrı merkezi veya web üzerinden karşılamak, takibini yapmak ve raporlamak.
 9. Gerektiğinde Bakanlık projeleri ile ilgili dış aramaları koordine etmek. 
 10. ESİM ile ilgili bilişim altyapısını kurmak, işletmek.
 11. EBAM ile ilgili çağrı hizmetlerini yürütmek.
 12. MHRS, EBAM, ESİM projelerinin tanıtım ve yaygınlaştırılmasına yönelik faaliyetler yürütmek.