Halk Sağlığı Bilişimi Dairesi Başkanlığı

Merkezi Entegre Laboratuvar İşletim Sistemi Birimleri

Görev ve Sorumlulukları

  1. Birim sorumluları için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek. (bk. Birim Sorumluları Ortak Görev ve Sorumlulukları)
  2. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün ilgili Daire Başkanlıkları ve İl Sağlık Müdürlükleri tarafından kullanılan modüllerinin analiz-yazılım aşamasındaki test süreci ile ilgili iş ve işlemlerin
    yapılmasını sağlamak.
  3. Yazılım süreci tamamlanan ve canlıya alınmasına karar verilen modüllerin son test aşaması ile ilgili iş ve işlemlerin yapılmasını sağlamak.
  4. Yazılım Destek Sistemi üzerinden gelen başvuruların en kısa sürede çözümlenebilmesi için gerekli koordinasyonu sağlamak.
  5. İlgili Daire Başkanlıkları ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından EBYS sistemi üzerinden gönderilen HSYS kullanıcı tanımlama işleri ile ilgili talepleri değerlendirerek EBYS üzerinden ilgililere
    gerekli bilgilendirmeyi yapmak.
  6. Daire Başkanı tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yapmak.

07 Nisan 2022