Çağrı Hizmetleri ve İletişim Dairesi Başkanlığı

MHRS Projeleri Koordinasyon Birimi

Görev ve Sorumluluklar

  1. Birim sorumluları için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek. (bk. Birim Sorumluları Ortak Görev ve Sorumlulukları)
  2. İç ve dış birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak,
  3. MHRS ve diğer bağlı projelerin sistem ve yazılım alt yapısının koordinasyonunu sağlamak,
  4. Sistemsel ve/veya manuel raporlama işlerinin koordinasyonunu sağlamak.


07 Nisan 2022