Çağrı Hizmetleri ve İletişim Dairesi Başkanlığı

Çağrı Merkezleri Yönetim Birimi

Görev ve Sorumluluklar

 1. Birim sorumluları için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek. (bk. Birim Sorumluları Ortak Görev ve Sorumlulukları)
 2. Kendisine bağlı çağrı merkezi takip masası, dış arama ve kalite ekiplerinin görev ve sorumluluklarını belirleyerek, koordinasyonunu sağlamak ve hizmet kalitelerini takip etmek.
 3. Çağrı Merkezi operatörlerinin çağrı süreçlerini takip etmek, güncellemek ve güncellenen bilgileri bütün çalışanlarla paylaşmak,
 4. MHRS ekranlarında yapılan yeniliklerle ilgili çağrı merkezi çalışanlarına bilgi paylaşmak.
 5. Birimi ile ilgili gelen resmi yazılara cevap vermek.
 6. MHRS Ankara komisyonu üyesi olarak aşağıdaki sorumlulukları yerine getirmek:
 7. Hizmet işleri genel şartnamesi ve MHRS telrnik şartnamelerinde yazılı olan hükümler çerçevesinde iş ve işlemleri takip etmek.
 8. Şartname kapsamında Ankara'da bulunan, idare bünyesinde çalışan personellerin takibini yapmak.
 9. Şartname maddeleri gereğince, bina, teçhizat vb. ekipmanların uygunluklarını bizzat yerinde denetlemek.
 10. Aylık kabul tutanak evraklarını hazırlamak.
 11. Aylık hakediş çalışmalarını yapmak ve hakediş evraklarını hazırlayarak komisyon başkanı ve komisyon üyesi ile birlikte incelemek.
 12. MHRS hizmeti için hazırlanan teknik şartnamelerde komisyon üyesi olarak destek vermek.
 13. Mevcut MHRS merkezleri için haftalık olarak onaya sunulan vardiya planlarını kontrol ederek onay vermek, onaylanan vardiya planlarını MHRS Kontrol Komisyonlarına iletmek.
 14. Çağrı merkezi ile alakalı SABİM, SBN, BİMER, CİMER ve diğer iletişim kanallarından gelen başvuruların ÇM takip masası görevlilerince değerlendirilmesini ve çözüme kavuşturulmasını sağlamak.
 15. Çağrı merkezleri rapor ekranları üzerinden günlük, haftalık ve aylık olarak çağrı ve operatör hareketlerini raporlamak.
 16. Çağrı merkezi çalışanlarının aylık kalite, performans ve şikayet dosyalarını hazırlayarak MHRS komisyon üyelerine iletmek.
07 Nisan 2022