Çağrı Hizmetleri ve İletişim Dairesi Başkanlığı

Evde Sağlık Çağrı Hizmetleri Birimi

Görev ve Sorumluluklar

  1. Birim sorumluları için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek. (bk. Birim Sorumluları Ortak Görev ve Sorumlulukları)
  2. Evde sağlık çağrı hizmetleri çağrı merkezi çalışanlarının çalışma verileri ve çağrı istatistiklerini takip etmek. Bu istatistikleri istendiğinde ilgili birim ve kişilere iletmek.
  3. Evde sağlık çağrı merkezinde görev yapan personel sayı dağılımlarını kontrol etmek. Gelen çağrı sayısına göre personel planlaması yapmak.
  4. Saha koordinatörlerinden ve çağrı merkezinden gelen geri bildirimleri ilgili birim ve kişilere iletmek.07 Nisan 2022