Halkla İlişkiler ve Proje Tanıtım Hizmetleri Koordinatörlüğü
30 Nisan 2021

1.Birim sorumluları için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek. (bk. Birim Sorumluları Ortak Görev ve Sorumlulukları)
2.Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünde yürütülen / yürütülecek olan projeler için proje tanıtımı yapmak, yazılı, görsel, işitsel materyaller geliştirmek, içerik çalışmaları yapmak. 
3.Genel Müdürlüğün sosyal medya hesapları ile Genel Müdürlük projelerine ait sosyal medya hesaplarını takip etmek ve sosyal medya üzerinden gelen bildirileri raporlamak.
4.Fuar, organizasyon ve toplantı takibi yapmak ve bunların yürütülmesini sağlamak.
5.Projelerin yaygınlaştırılması ve tanıtılmasına yönelik yazılı ve görsel medya organizasyonları gerçekleştirmek, medya kuruluşları ile koordinasyon sağlamak ve projelere ilişkin basın kuruluşlarını bilgilendirmek.
6.İletişim faaliyetleri ve bu faaliyetlere ilişkin yapılan geri bildirimleri raporlamak ve arşivlemek.
7.Üst yönetimin talepleri doğrultusunda sunum hazırlamak.
8.Görev alanı ile ilgili olarak yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.