Sağlık İstatistikleri Dairesi Başkanlığı

 1. Genel Müdürlüğün plan ve programları çerçevesinde görev alanıyla ilgili yürütülen faaliyetleri koordine etmek.
 2. Bakanlığın ilgili birimleri tarafından üretilen sağlık verilerinin ulusal sağlık istatistikleri haline getirilmesi, yayınlanması ve paylaşılması ile ilgili faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak.
 3. Üretilen ulusal ve uluslararası sağlık istatistiklerinin kalite açısından güvenilirliğini ve geçerliliğini sağlayarak, bununla ilgili değerlendirme süreçlerini yönetmek.
 4. Bakanlık birimleri ile diğer kurum ve kuruluşlarının ulusal ve uluslararası sağlık göstergelerinin derlenmesinde ve hesaplanmasında teknik destek vermek.
 5. Uluslararası sağlık istatistikleri tanımlarına uygun olacak şekilde ülke sağlık istatistiklerinin üretilmesini, ilgili tüm uluslararası kurum ve kuruluşlarla paylaşılmasını, bunlarla ilgili raporlama ve bildirim süreçlerinin yönetimini sağlamak.
 6. Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşların ülkenin sağlık verileri ile ilgili yayınlarını takip etmek ve geri bildirimde bulunmak.
 7. Resmi İstatistik Programı kapsamında Bakanlık birimleri ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) arasında koordinasyonu ve faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak.
 8. Görev alanına giren araştırmaları yürütmek, elde edilen veriler ile analizler yapmak, gerektiğinde ileri analiz çalışmalarında bulunmak, sonuçları rapor ve ulusal uluslararası bilimsel yayın haline getirmek.
 9. Diğer kurumlar tarafından talep edilen verileri Bakanlık birimleri ile koordinasyonu sağlayarak temin etmek.
 10. Konusu ile ilgili toplantı, çalıştay, kongre vb. faaliyetleri düzenlemek ve düzenlenen faaliyetlere katılmak.
 11. Genel Müdür tarafından alanı ile ilgili verilen diğer görevleri yapmak.