İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

İdari Hizmetler Birimi

Görev ve Sorumluluklar
  1. SBSGM santralinin kontrolünü sağlamak.
  2. Çay ocakları ile ilgili işlerin kontrolünü sağlamak.
  3. Temizlik işleri ve temizlik elemanları ile ilgili ile ilgili işleri ve işlemlerin yapılmasını sağlamak.
  4. Tamir/tadilat işlerini koordine etmek.
  5. Genel Müdürlüğümüzün toplantı ihtiyaçlarının organizasyonunu yapmak.
  6. Genel Müdürlüğün hizmet verdiği katlarda (M katı, 3. ve 4. katlar gibi) bakım onarım ile ilgili işlerinde gerekli birimlerle ve hizmet sağlayıcı firmalarla bağlantı kurmak ve iş birliği yapmak.
  7. Kendi sorumluluğunda olan bütün büro makineleri ve demirbaşların her türlü hasara karşı korunması için gerekli tedbirleri almak.

07 Nisan 2022