overlay

Radyolojide Bilişim, Yapay Zekâ, Metin Madenciliği, Teleradyoloji Çalıştayı Yapıldı

22 Şubat 2021

Radyolojide Bilişim, Yapay Zeka, Metin Madenciliği, Teleradyoloji Çalıştayı, pandemi sebebiyle online (çevrimiçi) olarak yapıldı. T.C. Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci’nin katılımı ile 20 Şubat Cumartesi başlayan çalıştay 2 gün boyunca devam etti.

Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci, çalıştayın açılış konuşmasına, “Öncelikle yoğun geçen COVID-19 mücadele sürecinde, bu yoğun tempoya aldırış etmeden böylesi güzel bir çalıştayı organize eden ve ülkemiz adına katma değer üretmeye devam eden tüm çalışma arkadaşlarıma ve bugün buraya katılan tüm paydaşlara teşekkür ediyorum.” diyerek başladı. “Radyoloji, özellikle yüksek teknolojiyi en hızlı ve en verimli şekilde tıp alanına entegre ettiğimiz branşlardan biridir. Bundan sadece 7-8 sene önce ulusal teleradyoloji projesini hayata geçirerek bugün tüm doktorların kullanımına açmak, bunun yanısıra bu sistemi artık yapay zekâ desteğiyle mükemmel hale getiriyor olmak bakanlığımız adına büyük bir başarı hikayesidir.” ifadelerini kullandı.

Ardından Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürü Dr. M. Mahir ÜLGÜ: “Teknoloji hayatın her alanında, biz de bunu kullanmak zorundayız. Arka tarafta çalışan ekiplerimiz bir hedef konduğunda ne yapıp edip hayata geçirmekte oldukça başarılılar. Çünkü millet olarak yeni şartlara ayak uydurabilen bir yapıya sahibiz. Dolayısıyla sizlerin bu toplantıdaki önerileri, ufku, somut çıktıları bizler için çok kıymetli.” dedi.

TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan, “Görüntüleme alanında etiketlemenin gerçekleşmesi, bu etiketlemeden sınıflandırmanın gerçekleştirilmesi ve karara ya da tahmine doğru gidilmesi gerektiğini görüyoruz. Bu bizim karşımıza medikal uzmanlarla mühendislerin muhakkak ciddi bir işbirliği yapması gerektiği sonucunu çıkarıyor.” ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmaları ile başlayan çalıştayın ilk gününde 3 oturum yapıldı. Oturumlarda Yapay Zekaya Giriş, Metin Madenciliğine Giriş, Nesnelerin İnterneti, 5G ve İlerisinin Getirecekleri, Görüntülemede Niçin Çekim Standartlarına İhtiyacımız Var? Radyolojide Yapılandırılmış Raporlamanın, Teknik Standartların, Leksikon ve Ontolojilerinin Önemi, Ontoloji Bazlı Sistemler ve Önemi, Girişimci Bir Ekosistemde Radyologların, Sağlık Teknolojilerindeki Rolü Ne Olmalı? Yapay Zeka Çağında Radyoloji Kliniğinde Bilişim Yönetimi, Yapay Zeka Çağında Açık Veri, Anonimleşme, KVKK, GDPR, Mahremiyet ve Etik başlıkları masaya yatırıldı.

İkinci gününde ise 4 oturum yapıldı. Oturumlarda Radyoloji İsteminin Yaşam Döngüsü, DICOM’a Giriş, Yapay Zekada Radyoloji Uygulamalarına Genel Bakış, Metin Madenciliğinde Radyoloji Uygulamalarına Genel Bakış, T.C. Sağlık Bakanlığı Teleradyoloji Sisteminin Alt Yapısı, Akademik Çalışma Platformu (AÇP), Merkezi Görüntü Arşivi, Görüntü Denetimi, Tetkik Uygunluğu Sistemi, Entegre Kurumsal İşlem Platformu, Radyoloji Grupları, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı-TUBİTAK, KOSGEB Destekleri konuları konuşuldu. Oturumları Zoom ve Youtube platformlarından 561 kişi takip etti. 

  • 1.jpeg
  • 2.jpeg