Halk Sağlığı Bilişimi Dairesi Başkanlığı

Çevre Sağlığı Bilişim Sistemleri Birimi

Görev ve Sorumlulukları
  1. Birim sorumluları için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek. (bk. Birim Sorumluları Ortak Görev ve Sorumlulukları)
  2. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Çevre Sağlığı Dairesi Başkanlığı, İl Sağlık Müdürlükleri ve firmalar tarafından kullanılan Ambalajlı Sular Sisteminin ve Biyosidal Ürünler Takip Sisteminin analiz çalışmasının ve yazılımının yapılmasını sağlamak.
  3. Yazılımların etkin ve verimli kullanılması için Çevre Sağlığı Dairesi Başkanlığında ilgili birimlere ve kullanıcılara eğitim ve destek verilmesini sağlamak.
  4. Diğer yazılımlarla bilgi paylaşımı için gerekli web servislerinin yazılmasını sağlamak.
  5. Yazılım Destek Sistemi üzerinden gelen başvuruların çözülmesini sağlamak. 

07 Nisan 2022