Cihaz ve Sistem Entegrasyon Puantaj Tablosu ve Entegrasyon Katsayısı Güncellenmiştir
19 Aralık 2022

Sağlık tesislerinde sistem ve cihaz entegrasyonları ile dijital hastane süreçleri kapsamında yapılacak entegrasyonlar için kullanılacak olan puantaj tablosunun güncel versiyonuna erişmek için tıklayınız.

*Entegrasyon katsayısı 182,42 (Yüz seksen iki lira kırk iki kuruş) Türk Lirası/Puan olarak belirlenmiştir.