Halk Sağlığı Bilişimi Dairesi Başkanlığı

Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemi Birimi

Görev ve Sorumlulukları

 1. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan refereans laboratuvarları, 81 ilde bulunan Halk Sağlığı laboratuvarları, bazı özel labotatuvarlar, üniversite ve kamu hastaneleri laboratuvarlarında yapılan işlemlerin teknik desteğini sağlamak..
 2. Mevcut LBYS sisteminin ihtiyaçlara uygun şekilde geliştirilmesini ve güvenliğini sağlamak.
 3. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün ilgili Daire Başkanlıkları ve İl Sağlık Müdürlükleri tarafından kullanılan ve/veya yeni modüllere ihtiyaç duyulduğunda, ilgili birimlerle koordineli çalışarak gerekli analiz, test çalışmasının ve yazılımın yapılmasını sağlamak.
 4. Yazılım süreci tamamlanan ve canlıya alınmasına karar verilen modüllerin son test aşaması ile ilgili iş ve işlemlerin yapılmasını sağlamak.. 
 5. İlgili Daire Başkanlıkları ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından EBYS sistemi üzerinden gönderilen LBYS kullanıcı tanımlama işleri ile ilgili talepleri değerlendirerek EBYS üzerinden ilgililere gerekli bilgilendirmeyi yapmak.
 6. Yazılımların etkin ve verimli kullanılması için LBYS Modül Yöneticilerine ve kullanıcılara eğitim verilmesini sağlamak..
 7. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca ihtiyaç duyulan bilgilerin entegrasyonu için gerekli yazılımların hazırlanmasını ve idamesini sağlamak.
 8. Bakanlıkta kullanılan diğer yazılımlarla bilgi paylaşımı için gerekli web servislerinin yazılmasını sağlamak. 
 9. LBYS uygulama yazılımlarının birbirleri ile entegre çalışabilmesinin sağlanması ve bilgi tekrarının önlenmesi için gerekli çalışmaları yapmak, yazılımcı personeli bilgilendirmek ve yönlendirmek.
 10. Yazılımda yaşanan performans sorunlarını sürekli denetlemek, veri tabanı yönetici personeli ile birlikte çalışarak performans maliyetini azaltmak.
 11. Yazılım Destek Sistemi üzerinden gelen başvuruların en kısa sürede çözümlenebilmesi için gerekli koordinasyonu sağlamak
 12. Daire Başkanı tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yapmak..
 

07 Nisan 2022