Standart ve Akreditasyon Dairesi Başkanlığı

Kayıt ve Tescil Birimi

Görev ve Sorumlulukları 
 1. Sağlık hizmeti sunum sürecinde kullanılan yazılım üreticisi firmaları ve bayileri kayıt altına almak,
 2. Yazılımların ilan edilen standartlara uygunluğunu denetlemek ve araştırmak,
 3. Kayıt altına alınan bahse konu firmalarla yapılan Gizlilik Sözleşmesi süreçlerini koordine etmek,
 4. Kayıt ve tescil işlemleri için belgelerini tamamlayan firmalar için test ve gerçek ortam için  yazılım erişim kodunu tanımlamak,
 5. Sorumlu olduğu projelerin ihtiyaçlara uygun şekilde geliştirilmesi için ilgili faaliyetleri yürütmek,
 6. Sağlık alanında uzun süredir hizmet veremeyen ve dolayısıyla Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü organizasyonunda yer alan sistemlere veri gönderimi yapmayan firmaların kayıt süreçlerini koordine etmek,
 7. Sağlık tesisleri, hekimlerin otomasyon değişikliğine bağlı olarak kurum-uygulama eşleşmesinin yapmak,
 8. SBYS üreticilerinin kayıt evraklarının belirli aralıklarla kontrol edilerek güncellenmesinin sağlamak,
 9. Faaliyetlerine ilişkin bilgilerin, kullanıma hazır bir biçimde bulundurulmasını, rapor ve benzerlerinin dosyalanmasını sağlamak, gerektiğinde konuya ilişkin belge ve bilgileri sunmak,
 10. Kayıt Tescil Sistemi’nde kayıtlı tüm SBYS üreticilerine işleyişin aksamaması maksadıyla Genel Müdürlüğümüz adına duyuruların zamanında ve eksiksiz yapmak,
 11. Bağlı kurum ve kuruluşlardan gelen soru ve istekleri cevaplamak,
 12. Rutin olarak firmaların iletişim adreslerini, adres ve nev'i değişikliğiyle ilgili idari süreçleri ve belgeleri kontrol etmek,
 13. Görev alanı ile ilgili olarak Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.
 

07 Nisan 2022