Standart ve Akreditasyon Dairesi Başkanlığı

Sağlık Bilişimi Standartları Geliştirme Birimi

Görev ve Sorumlulukları 
  1. Sağlık bilişim standartlarının geliştirilmesi, iyileştirilmesi, güncellenmesi ve yaygınlaştırılması alanlarına yönelik çalışmalar yapmak,
  2. Sağlık, idari ve mali veri setlerinin geliştirilmesine ve güncellemesine yönelik çalışmalar yapmak,
  3. Sağlık Kodlama Referans Sunucusunda (SKRS) tanımlanan kodlama ve sınıflandırma sistemlerinin geliştirilmesi ve güncellenmesine yönelik çalışma yapmak, 
  4. Sağlık bilişim standartlarının geliştirilmesi ve akreditasyonu alanında ulusal ve uluslararası gelişmeleri araştırmak ve takibini yapmak, 
  5. Görev alanı ile ilgili olarak Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.
 

07 Nisan 2022