Standart ve Akreditasyon Dairesi Başkanlığı

Entegrasyon Standartları Geliştirme Birimi

Görev ve Sorumlulukları 
  1. Sağlık bilgi sistemleri entegrasyonları için gerekli uluslararası standartları incelemek, konu ile ilgili gelişmeleri takip etmek ve mevcut durum raporlarının hazırlanmasını sağlamak, 
  2. Sağlık bilişimi alanında ulusal entegrasyon standartlarını geliştirilmek,
  3. Sağlık bilgi sistemlerinin birlikte çalışabilirliğini arttırmak amacı doğrultusunda entegrasyon standartlarının uygulanmasını sağlamak,
  4. Sağlık hizmeti sunumunda kullanılan uygulamaların entegrasyon standartlarının kullanılabilirliğini izlemek ve gerektiğinde güncellenmesini sağlamak,
  5. Görev alanı ile ilgili olarak Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.
 

07 Nisan 2022