Standart ve Akreditasyon Dairesi Başkanlığı

Bilgi Edinme Birimi

Görev ve Sorumlulukları

  1. Birim sorumluları için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek. (bk. Birim Sorumluları Ortak Görev ve Sorumlulukları)
  2. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından veya Sağlık Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlardan gönderilen yazılı veya sözlü soru önergelerini koordine ederek, başvurunun süresi içerisinde, tam ve doğru bir şekilde cevaplanmasını sağlamak.
  3. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezinden (CİMER) gelen başvuruları koordine ederek, başvurunun süresi içerisinde, tam ve doğru bir şekilde cevaplanmasını sağlamak.
  4. Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezinden (SABİM) gelen başvuruları koordine ederek, başvurunun süresi içerisinde, tam ve doğru bir şekilde cevaplanmasını sağlamak.
  5. Sağlıkta Buluşma Noktasından (SBN) gelen başvuruları koordine ederek, başvurunun süresi içerisinde, tam ve doğru bir şekilde cevaplanmasını sağlamak.
  6. Başvuruların doğru bir şekilde cevaplandırılması için SBSGM birimleri arasında koordinasyonu sağlamak.
  7. SBSGM birimleri tarafından kendisine iletilen cevapların doğruluğunu kontrol etmek, varsa eksik ve hataları gidermek, cevapların ilgiliye gönderilmesi için onay vermek ve başvurunun kapatılmasını
    sağlamak.

07 Nisan 2022