Standart ve Akreditasyon Dairesi Başkanlığı

Sağlık Bilişimi Mevzuatı Geliştirme Birimi

Görev ve Sorumlulukları 
  1. Elektronik sağlık kayıtları, kişisel sağlık verileri, kişisel sağlık kaydı sistemi, ulusal sağlık sistemi ve merkezi sağlık veri sistemi olmak üzere sağlık bilişimine ilişkin konularda mevzuat hazırlamak ve var olan mevzuatı iyileştirmek, 
  2. Uygulamaların mevzuata uyumunu sağlamak, 
  3. İlgili mevzuat aleyhine açılan davalarda cevap dilekçelerini hazırlamak,
  4. Sağlık bilişimi hukuku ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatın takibini yapmak ve raporlamak,
  5. Görev alanı ile ilgili olarak Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

07 Nisan 2022