Standart ve Akreditasyon Dairesi Başkanlığı

Uluslararası Sağlık Bilişimi Standartları Birimi

Görev ve Sorumlulukları 
  1. Sağlık bilişim standartlarının geliştirilmesi ve akreditasyonu alanında uluslararası gelişmeleri araştırmak, 
  2. Uluslararası sağlık bilişim standartlarının ülkemizde sağlık bilişimi alanında kullanımını yaygınlaştırmak,
  3. Standartların sağlık  sistemlerine entegrasyonunu sağlamak ve bu süreçte Genel Müdürlüğümüz ile iç/dış paydaşlar arasındaki iletişim ve koordinasyonu yürütmek,
  4. Görev alanı ile ilgili olarak Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.
 

07 Nisan 2022