Sistem Yönetimi ve Bilgi Güvenliği Dairesi Başkanlığı

Sistem Yönetimi Birimi

 
Tamer ERDOĞAN
 
Birim Sorumlusu
  

Görev ve Sorumluluklar

T.C. Sağlık Bakanlığı üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak Bakanlık bünyesindeki bilişim uygulamalarının çalışacağı fiziksel ve sanal ortamları kapsamına alarak;

1.  Fiziksel sunucuların kurulumu, yapılandırması, işletimi, bakım ve idamesini sağlamak,
2.  
Sanal sunucu platformlarının tasarlanması, yapılandırması, işletimi, bakım ve idamesini sağlamak,
3.  
Veri depolama ünitelerinin işletilmesi,  bakım ve idamesini sağlamak,
4.  
Depolama alan ağı (SAN) ‘nın tasarlanması ve yapılandırılmasını sağlamak,
5.  
FKM (Felaket Kurtarma Merkezi) in tasarlanmasını planlamak,
6.  
Bakanlık Web Domain ve Hosting Platform yönetimini yapmak,
7.  
“saglik.gov.tr” uzantılı DNS yönlendirmelerini yapmak ve envanterini tutmak,
8.  
Bakanlık etki alanını yönetmek, grup politikalarını oluşturmak ve uygulamak,
9.  
Skype anlık haberleşme yazılımının yönetimi ve yetkilendirilmesini yapmak,
10. 
Sunucuların antivirüs yazılımını yüklemek ve güncel tutmak,
11. 
BG.PR.16 YEDEKLEME PROSEDÜRÜNE uygun olarak sunucu, veri ve veritabanlarının yedeklemesini yapmak, 
12. 
Bakanlık veri merkezlerinin yönetimini ve fiziksel ortamının idamesi sağlamak,
13. 
Bilişim temelli tüm projelerde kullanılan ve kullanılacak olan, kullanıcı hesaplarının idame edilmesi, güvenliğinin sağlanabilmesi, elektronik posta ve domain yapısındaki kullanıcı yönetimi ile ilgili çalışmaları gerçekleştirmek,
14. 
Yeni teknolojileri takip ederek mevcut altyapıya yenilikler ekleme konusunda araştırmalar yapmak,
15. 
Faaliyet alanına ilişkin olarak Daire Başkanı tarafından verilecek benzer görevleri yapmakla görevli birimdir.

26 Nisan 2022