Sistem Yönetimi ve Bilgi Güvenliği Dairesi Başkanlığı

Ağ Yönetimi Birimi

 
Abdülhamid TÜRKMEN
 
Birim Sorumlusu
  
Görev ve Sorumluluklar
 1. Birim sorumluları için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek. (bk. Birim Sorumluları Ortak Görev ve Sorumlulukları)
 2. Sağlık Bilişimi alanında veri merkezindeki ağ mimarisini planlamak.
 3. Veri merkezinde kullanılan ağ cihazlarının kurulumu ve konfigürasyonları ile ilgili çalışmaları yapmak.
 4. Veri merkezi ağ altyapısında meydana gelen sorunların tespitini ve giderilmesini sağlamak.
 5. Sunucuların yük dağıtım cihazlarının konfigürasyonlarını yapmak ve düzenlemek.
 6. Bakanlık merkez ile ek binalar arasında İnternet veri hatlarında meydana gelen problemleri çözmek, yeni bağlantıların sağlanması ile konfigürasyon değişikliklerini yapmak.
 7. Veri merkezi iletişim altyapısında meydana gelen aksaklıkları tespit etmek ve sorunların giderilmesini sağlamak.
 8. İhtiyaç duyulan veri merkezi ağ cihazlarının teknik şartnamelerini hazırlamak, gerekli kontrolleri yapmak ve onaylamak.
 9. Veri merkezi bilişim ağının sürekli ve kesintisiz çalışması için gerekli çalışmaların ve iyileştirmelerin yapılmasını ve devamlılığını sağlamak.
 10. Arızaların giderilmesi esnasında ihtiyaç duyulan malzemelerin tespit edilmesini sağlamak.
 11. Yapısal kablolamaya yönelik talep ve arızaları değerlendirmek.
 12. Sistem donanımlarının ağ güvenliğini sağlamak.
 13. Sistem yöneticilerinin, yazılım geliştiricilerin, veri tabanı yöneticilerinin ve bakım sürecinde olan firma personellerinin sistemlere ilişkin taleplerini Bakanlık Bilgi Güvenliği Politikaları çerçevesinde karşılamak.
 14. Veri merkezi güvenlik sistemlerinin (Güvenlik duvarı, içerik filtreleme, e-posta güvenliği vb.) sürekli ve kesintisiz çalışması için gerekli altyapının oluşturulması ve yönetilmesini sağlamak. Bu sistemlerin en son teknolojik gelişmelerini takip etmek.
 15. Güvenlik cihazlarının kaynak planlamasını yapmak. Demo ve test süreçleriyle işin yeterliliğini ölçmek.
 16. Güvenlik yazılımları ve donanımları ile ilgili teknik şartnameleri hazırlamak.
 17. Güvenlik yazılımları ve donanımları ile ilgili işlerin teknik kabullerini yapmak.26 Nisan 2022