Sistem Yönetimi ve Bilgi Güvenliği Dairesi Başkanlığı

Bilişim Teknik Destek Birimi

Web Sitesi: teknik.saglik.gov.tr

 
Ahmet ALTUNTAŞ
   Birim Sorumlusu
  


Görev ve Sorumluluklar
 1. Birim sorumluları için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek. (bk. Birim Sorumluları Ortak Görev ve Sorumlulukları)
 2. Bakanlık merkez birimlerinde bulunan bilgisayar ve çevre birimlerinin kurulum, bakım ve onarım işlerinin yürütülmesini sağlamak.
 3. Tamir ve bakım yapılacak donanımların yedek parçalarının değişimi için tutanak tutulmasını, tamir ve bakım için gelen ve giden donanımların sevkiyatını sağlamak.
 4. Kullanıcıların bildirdikleri donanım ve internet sorunlarını gidermek veya bu sorunları takip ederek ilgili teknik destek personeline yönlendirip sorunun giderilmesini sağlamak.
 5. Kullanıcı bilgisayarlarına Bakanlık politikalarına uygun işletim sistemi yüklenmesi, yazılım (Offıce, Anti virüs vb.) kurulması, kaldırılması ve bilgisayarların etki alanına dahil edilmesi işlemlerinin yapılmasını sağlamak.
 6. Arızaların giderilmesi esnasında ihtiyaç duyulan malzemelerin tespit edilmesini sağlamak.
 7. İhtiyaç duyulan bilgisayar ve çevre birimlerinin teknik şartnamelerini hazırlamak, gerekli kontrolleri yapmak ve onaylamak.
 8. Bilgisayar ve çevre birimleri ürünlerinin muayene ve kabullerini yapmak.
 9. Bakanlık merkez kampüs ve ek birimlerden gelen ağ kablolamasına yönelik talep ve arızaları değerlendirmek, gerekli tedbirin alınmasını sağlamak.
 10. Makamdan gelen dokümanların dijital baskı ve ciltleme işlemlerinin yapılmasını sağlamak.
 11. Kullanıcılardan Arıza Takip Sistemi (ATS)'ne gelen sorunların çözümünü sağlamak.
 12. Birime ait iş süreçlerini belirlemek, güncellemek, bu iş süreçleri ile ilgili politika, prosedür ve formları hazırlamak.

27 Nisan 2022