Kayıt Tescil Sistemi Süresiz Olarak Açıldı
23 Ekim 2018

Sağlık bilişimi alanında faaliyet gösteren tedarikçiler ile tüm sağlık kurum ve
kuruluşlarının uyması gereken kuralları belirleyen  Sağlık Bilgi Sistemleri  Uygulamaları
Hakkında 2015/17 Sayılı Genelge  yürürlüğe girmiş olup  Genelgenin 5.1.1.  maddesi uyarınca
Kayıt Tescil Sistemi yeni kayıtlara sürekli açık olacaktır.
Kayıt aşamalarını anlatan KTS Kılavuzu ve detaylı bilgilere aşağıdan ulaşabilirsiniz.

KTS KAYITLARA AÇILMASI
KTS Kılavuzu
EK-1 Yetki Belgesi
EK-2 Başvuru İçin Üst Yazı
EK-3 Gizlilik Sözleşmesi
Ek-4 Kayıt İçin Gerekli Belgeler