Sağlık Bakanlığı Bilişim Koordinasyon Kurulunun Teşkili ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge Yayımlandı
11 Aralık 2019

İlgili yönerge için tıklayınız.