Bilgi Güvenliği Politikaları ve Yönergesi Yayımlandı
11 Aralık 2019

İlgili yönerge için tıklayınız.