2015 Kamuda Bir İlk: Siber Olaylara Müdahale Ekibi (SOME) 
28 Aralık 2022

Ülkelerin ulusal güvenliğini tehdit eden siber saldırılar, kamu hizmet sunumuna zarar vermektedir. Bu kapsamda, siber saldırılara erken müdahale edilerek sistemlerin saldırılara karşı korunması ve sağlık hizmetlerinin aksamaması için kamuda ilk Siber Olaylara Müdahale Ekibi (SOME) birimi kuruldu.

Sektörel ve Kurumsal SOME’lerin kurulması ve denetim mekanizmasının oluşturulması için Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü, merkez teşkilatındaki ilgili paydaş kurumların sürece dâhil olması ve taşra teşkilatlarımızdaki kamu veya özel sağlık kurumlarında kurulması planlanan Kurumsal SOME’lerin koordinasyonunun sağlanması için çalışmalar yapmaktadır.