Kamu Bilgi Paylaşım Günleri
23 Ekim 2018

T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) kurulum ve sertifikasyon süreçleri konusundaki tecrübelerini, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Bilgi Güvenliği Yetkililerine aktardı.

İsmi ilk kez 2000’li yılların başında “e-Dönüşüm Türkiye Projesi Birlikte Çalışabilirlik Esasları” rehberlerinde Kamu kurumları için bir hedef olarak duyurulan ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) standardı; öncelikle farklı yönetmelik, tebliğ ve genelgeler ile enerji, elektronik haberleşme altyapı sağlayıcıları, e-imza ve gümrük işlemlerini kolaylaştırmak isteyen özel sektör kuruluşları için zorunlu hale getirilmiştir. Ülkemizde siber güvenliğin koordinasyonundan sorumlu Bakanlık olan Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yayınlanan 2016-2019 Siber Güvenlik Eylem Planında” tüm kamu kurumları ve kritik altyapı sektörlerindeki özel işletmeciler” için zorunlu hale getirilen Standart, son olarak 21 Haziran 2017 tarihinde yayınlanan Kamunet ağına bağlanma hakkındaki tebliğ ile ağa bağlanacak Kamu Kurumları için asgari gereksinim olarak sıralanmıştır.

ISO 27001 BGYS sertifikasını 2013 yılında alan ve bu anlamda Kamuda bu sertifikayı alan öncü kurumlardan birisi olan T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünün konuyla ilgili tecrübe ve bilgi birikimlerinin, henüz BGYS’sini kurmayan diğer Kamu Kurum ve Kuruşları ile paylaşılması, konuyla ilgili kurumlar arasında sinerji ve işbirliğinin oluşturulması amacıyla; Türkiye Bilişim Derneği koordinatörlüğünde bir etkinlik yapılması planlanmış ve söz konusu çalışma 30 Kasım 2017 günü 14.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştirilmiştir.

Etkinlik, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Sistem Yönetimi Daire Başkanı ve Bilgi Güvenliği Daire Başkan Vekili M.Fatih ULUÇAM’ın açılış konuşmasıyla başlamış, sonrasında BGYS Birimi Sorumlusu Dilek Şen KARAKAYA ve SOME Birim Sorumlusu Mehmet CAVLAMAZ tarafından, katılımcılara Sağlık Bakanlığı BGYS ve SOME kurulum süreçlerinde yaşanan tecrübeler ve alınan dersler hakkında bilgi paylaşımı yapılmıştır.
Tüm katılımcılar tarafından büyük bir dikkatle takip edilen etkinlik esnasında, kamuda bu alanda çalışan insanların birbirlerini tanıması ve karşılıklı iletişim kurmaları sağlanmış,  Etkinlik ilgili tüm tarafların memnuniyet ifadeleri ve benzeri çalışmaların tekrar ettirilmesi dilekleriyle sona ermiştir.

  • TBD-3.png
  • TBD-4.png
  • TBD-5.png
  • TBD-2.png
  • TBD-1.png