Halk Sağlığı Bilişimi Dairesi Başkanlığı

Klinik Sistemler Birimi

Görev ve Sorumlulukları

  1. Birim sorumluları için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek. (bk. Birim Sorumluları Ortak Görev ve Sorumlulukları)
  2. Mevcut Klinik Sistem Uygulamalarında ihtiyaçlara uygun şekilde geliştirilmesini ve güvenliğini sağlamak.
  3. Yeni modüle ihtiyaç duyulduğunda, ilgili birimlerle koordineli çalışarak gerekli analiz çalışmasının ve yazılımın yapılmasını sağlamak.
  4. Yazılımların etken ve verimli kullanılması için Klinik Sistem Uygulamaları yöneticilerine ve kullanıcılara eğitim verilmesini sağlamak.
  5. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca ihtiyaç duyulan bilgilerin entegrasyonu için gerekli yazılımların hazırlanmasını ve idamesini sağlamak.
  6. Bakanlıkta kullanılan diğer yazılımlarla bilgi paylaşımı için gerekli web servislerinin yazılmasını sağlamak.
  7. Klinik Sistem Uygulamaları yazılımlarının birbirleri ile entegre çalışabilmesinin sağlanması ve bilgi tekrarının önlenmesi için gerekli çalışmaları yapmak, yazılımcı personeli bilgilendirmek ve yönlendirmek.
  8. Yazılımda yaşanan Performans sorunlarım sürekli denetlemek, veri tabanı yönetici personeli ile birlikte çalışarak performans maliyetini azaltmak.


07 Nisan 2022