Halk Sağlığı Bilişimi Dairesi Başkanlığı

Koordinasyon Birimi

Görev ve Sorumlulukları

  1. Birim sorumluları için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek. (bk. Birim Sorumluları Ortak Görev ve Sorumlulukları)
  2. Haftalık, aylık, 6 aylık ve yıllık faaliyet raporlarının hazırlanması için birimlere duyuru yapmak.
  3. Birimlerden gelen faaliyet raporlarını istenilen formata uygun olarak düzenlemek.
  4. Düzenlenen faaliyet raporlarına yöneticinin onayını alarak ilgili birime iletmek.
  5. Koordinasyon gerektiren konularda resmi yazı ve makam oluru hazırlamak ve EBYS üzerinden göndermek.
  6. Koordinasyonun sağlanmasına yönelik Daire Başkanlığına gelen talepleri değerlendirmek.
  7. Daire başkanlığı birimleri arasında koordinasyonu sağlamak.


07 Nisan 2022