ProEmpower Projesi İhale Duyurusu
23 Ekim 2018

Avrupa Komisyonu tarafından 727409 sayılı Hibe Anlaşması ile finanse edilen ve T.C. Sağlık Bakanlığı koordinatörlüğünde yürütülen ProEmpower projesinin PCP modeli (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/pre-commercial-procurement) ile yapılacak olan ihalesinin duyurusu (Contract Notice) Avrupa Birliği Resmi Gazetesi’nin eki olan TED (Tenders Electronics Daily) internet sayfasında 18.01.2018 tarihinde yayınlanmıştır:
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:24518-2018:TEXT:EN:HTML&src=0

İhale ile ilgili tüm belgelere proje internet sitesinden ulaşılabilmektedir:
http://proempower-pcp.eu/call-for-tender/tender-documents.html

İhale ile ilgili tüm sorular vendors@proempower-pcp.eu adresine 14.02.2018 tarihine kadar –  Avrupa Komisyonu ve ProEmpower proje konsorsiyumu arasında imzalanan 727409 sayılı Hibe Anlaşması gereğince – İngilizce iletilmelidir.

Saygılarımızla...