Standart ve Akreditasyon Dairesi Başkanlığı

e-Devlet Uygulamaları Koordinasyon Birimi

Görev ve Sorumlulukları

  1. Birim sorumluları için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek. (bk. Birim Sorumluları Ortak Görev ve Sorumlulukları)
  2. Bölümde yapılan işlerin kuruluşun misyon, vizyon ve temel değerlerine uygunluğunu sağlayacak şekilde çalışmaları yürütmek.
  3. Kendisine bağlı çalışan destek personeli arasında niteliklerine uygun iş bölümü yapmak.
  4. e-Devlet kapısı üzerinden sunulacak Bakanlık hizmetlerini belirlemeye yönelik çalışmalar yapmak.
  5. e-Devlet kapısı üzerinden sunulacak Bakanlık hizmetlerine ilişkin işlemleri yürütmeye yönelik çalışmalar yapmak.
  6. e-Devlet hizmeti kapsamında diğer kamu kurum ve kuruluşları ile gerekli entegrasyonu sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak.

07 Nisan 2022