Çağrı Hizmetleri ve İletişim Dairesi Başkanlığı

Yazılım Destek Çağrı ve Çözümleme Birimi

Görev ve Sorumluluklar

  1. Birim sorumluları için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek. (bk. Birim Sorumluları Ortak Görev ve Sorumlulukları)
  2. Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren birimler ile ilgili kullanıcıların taleplerini çağrı merkezi veya web üzerinden işleyişini takip ederek sorunların çözülmesini sağlamak.
  3. Yazılım Destek Sistemi ile ilgili verimlilik gelişmelerini takip ederek ilgili kullanıcılara duyurmak.
  4. Yazılım Destek Sistemine güncel ve güvenli bir şekilde erişilmesini sağlamak.
  5. Yazılım Destek Sisteminin etkin ve verimli kullanılması için gerekli eğitimlerin verilmesini sağlamak.
  6. Yazılım Destek Sistemin geliştirilmesi için gerekli iyileştirmeleri yapmak.
  7. Belirlenen çağrı hizmet kalite seviyesi doğrultusunda hizmet vermek.
  8. Yazılım Destek Çağrı Biriminin haftalık faaliyet raporlarını hazırlanmasını sağlamak.07 Nisan 2022