Sağlık İstatistikleri Dairesi Başkanlığı

Ulusal Sağlık İstatistikleri Birimi

Görev ve Sorumlulukları

 1. Birim Sorumluları için belirlenmiş olarak görev ve sorumlulukları yerine getirmek. (bk. Birim Sorumluları Ortak Görev ve Sorumlulukları)
 2. Sağlık İstatistikleri Yıllıklarının (Türkçe, İngilizce, Cep Yıllık) hazırlanması sürecinde gerekli çalışmaların planlanması ve gerçekleştirilmesini sağlamak.
 3. Sağlık İstatistikleri Yıllığında yer alan belli başlı göstergeleri ile oluşturulan Haber Bültenini hazırlamak ve yayınlanmasını sağlamak.
 4. Türkçe, İngilizce ve Cep Yıllıkların basım ve dağıtımı hizmet alımı için teknik şartname hazırlamak.
 5. Türkçe, İngilizce ve Cep Yıllıkların istenilen tasarımda basıldığını kontrol etmek.
 6. Basımı gerçekleştirilen Türkçe, İngilizce ve Cep Yıllıklarının dağıtım noktalarına belirtilen adetlerde ulaştığını teyit etmek.
 7. Ulusal sağlık istatistikleri birimine gelen Bilgi Edinme taleplerini değerlendirmek ve cevap vermek.
 8. Ulusal yayımlarda ve veri tabanlarında yer alan ülkemiz sağlık verilerini değerlendirerek geri bildirimde bulunmak.
 9. Ulusal sağlık göstergelerinin derlenmesinde ve hesaplanmasında teknik destek sağlamak.
 10. Ulusal veri taleplerinin karşılanmasını sağlamak.
 11. Görev alanına giren araştırmaları yürütmek.
 12. Elde edilen veriler ile analiz/ileri analiz yapmak, sonuçları rapor ve ulusal bilimsel yayın haline getirmek.
 13. Destek personeline teknik konularda yardımcı olmak.


07 Nisan 2022