Sağlık İstatistikleri Dairesi Başkanlığı

Sağlık İstatistikleri Kalite ve Değerlendirme Birimi

Görev ve Sorumlulukları

  1. Birim Sorumluları için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek. (bk. Birim Sorumluları Ortak Görev ve Sorumlulukları) 
  2. Sağlık Bakanlığı ilgili birimlerinden ve diğer kurum/kuruluşlardan (TÜİK, YÖK vb.) Sağlık İstatistiği Yıllığı kapsamında gönderilen verilerin temizliğini yapmak.
  3. Veri temizliği yapılan göstergelerin Avrupa İstatistikleri Uygulama Esasları kapsamında kalitesini değerlendirmek.
  4. Birimler tarafından gönderilen sağlık verilerini, Sağlık Bakanlığı Stratejik Planı ve Sağlık Bakanlığı Bütçe Sunumlarında yer alan değerleri ile incelemek.
  5. Kalite değerlendirmesi yapılmış göstergeleri derlemek.
  6. Derlenen Sağlık İstatistikleri Yıllığı göstergelerinin düzenli olarak veri tabanına aktarmak ve güncelliğini sağlamak.
  7. Destek personeline teknik konularda yardımcı olmak.


07 Nisan 2022