Sağlık İstatistikleri Dairesi Başkanlığı

Uluslararası Tanım Standardizasyonu ve Metaveri Birimi

Görev ve Sorumlulukları

  1. Birim Sorumluları için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek. (bk. Birim Sorumluları Ortak Görev ve Sorumlulukları) 
  2. Uluslararası veri tabanları tarafından talep edilen ancak karşılanamayan, kısmen karşılanan veya uyum sıkıntısı yaşanan sağlık göstergelerinin belirlenmesini sağlamak.
  3. Ulusal ve uluslararası tanımların ve hesaplamaların belirlenmesi için literatür taraması yapmak.
  4. Metaveri formlarının hazırlanmasını ve güncel tutulmasını sağlamak.
  5. Sağlık istatistik göstergeleri konusunda farkındalığın arttırılması amacıyla düzenlenecek olan toplantı, kongre ve çalıştaylara hazırlık ve eğitim sürecinde teknik destek vermek.
  6. Ulusal ve uluslararası düzeyde yayımlanan rapor, makale ve dokümanları incelemek ve ilgili kurum/kuruluşlara geri bildirimde bulunmak.
  7. Sağlık Bakanlığının kapasite geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla, istatistiksel paket programlarını kullanarak analiz/ileri analiz konularında destek vermek.
  8. Destek personeline teknik konularda yardımcı olmak.07 Nisan 2022