ProEmpower İhale Sonucu
23 Ekim 2018

Avrupa Komisyonu tarafından 727409 sayılı Hibe Anlaşması ile finanse edilen ve T.C. Sağlık Bakanlığı koordinatörlüğünde yürütülen ProEmpower projesinin PCP modeli (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/pre-commercial-procurement) ile yapılan ihalesinin ikinci fazı aşağıdaki şekilde sonuçlanmıştır:

Name

Rank

Price Quality

Score

Consortium led by GNOMON INFORMATICS S.A.18587
Consortium led by Health Insight Solutions GmbH28488
Consortium led by Tech4Care srl38274