Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik Yayımlandı
11 Aralık 2019

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 378 inci maddesi uyarınca, Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatı birimleri ile buna bağlı olarak faaliyet göstermekte olan sağlık hizmeti sunucuları ile bağlı ve ilgili kuruluşları tarafından yürütülen süreç ve uygulamalarda uyulacak usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanan Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik, 21.06.2019 tarihli ve 30808 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik için tıklayınız