2018 Yılı Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) Değerlendirme Çalıştayı 20-24 Kasım Tarihleri Arasında Antalya’da Yapıldı
11 Aralık 2019

Çalıştaya; idare tarafından, Bakanlık Yetkilileri ve İl Bilişim Sorumluları, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) temsilcileri ile Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS), Aile Hekimliği Bilgi Sistemi (AHBS) ve Görüntü Arşivleme ve İletişim Sistemleri (PACS- Picture Archiving Communication Systems) yazılım üreticilerinin temsilcileri katıldı. 

Çalıştay 21 Kasım 2018 Çarşamba günü Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürü Dr. M. Mahir ÜLGÜ tarafından yapılan açılış konuşması ile başladı. Açılış konuşmasının ardından; Hatice ÖZTÜRK ERDOĞAN tarafından e-Rapor Sunumu, Av. A. Esad BERKTAŞ tarafından Veri Güvenliği İçin Alınması Gereken Tedbir ve Önlemler Sunumu, Fatoş DAL tarafından Merkezi Laboratuvar Sistemi (MELİS) Sunumu, Yasin KAHRAMANER tarafından Single Sign On- e-Nabız İMZA Sunumu ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan Daire Başkanı Ömer Hakan ŞİMŞEK tarafından Renkli Reçete Sunumu yapıldı.

Açılış konuşmaları ve sunumların ardından ve takip eden günlerde Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) yazılımı üreten firmalar ile veri gönderimi ve entegrasyonlar ile ilgili konularda doğrudan yüz yüze görüşmeler yapıldı. Çalıştayda yazılım üreticileri ile Bakanlık ve SGK yetkilileri tarafından e-Nabız, Karar Destek Sistemleri, Merkezi Hekim Randevu Sistemi, Malzeme Kaynak Yönetim Sistemi, MEDULA, Teletıp, Ek Ödeme e-Bordro Sistemi, Kayıt Tescil Sistemi, Veri Modeli, Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi Alım Kılavuzu, Standartlar, e-Rapor, Acil Sağlık Otomasyon Sistemi, Single Sign On, Ürün Takip Sistemi, Renkli Reçete, MELİS, Halk Sağlığı Yönetim Sitemi, Kimlik Paylaşım Sistemi ile Aile Hekimliği uygulamaları konularında saha talepleri alındı ve yaşanan sorunların tespiti ve çözüm önerileri sunuldu.

 • (SBYS) Değerlendirme Çalıştayı
 • (SBYS) Değerlendirme Çalıştayı
 • (SBYS) Değerlendirme Çalıştayı
 • (SBYS) Değerlendirme Çalıştayı
 • (SBYS) Değerlendirme Çalıştayı
 • (SBYS) Değerlendirme Çalıştayı
 • (SBYS) Değerlendirme Çalıştayı
 • (SBYS) Değerlendirme Çalıştayı
 • (SBYS) Değerlendirme Çalıştayı
 • (SBYS) Değerlendirme Çalıştayı
 • (SBYS) Değerlendirme Çalıştayı
 • (SBYS) Değerlendirme Çalıştayı
 • (SBYS) Değerlendirme Çalıştayı
 • (SBYS) Değerlendirme Çalıştayı
 • (SBYS) Değerlendirme Çalıştayı
 • (SBYS) Değerlendirme Çalıştayı
 • (SBYS) Değerlendirme Çalıştayı
 • (SBYS) Değerlendirme Çalıştayı
 • (SBYS) Değerlendirme Çalıştayı
 • (SBYS) Değerlendirme Çalıştayı
 • (SBYS) Değerlendirme Çalıştayı
 • (SBYS) Değerlendirme Çalıştayı
 • (SBYS) Değerlendirme Çalıştayı
 • (SBYS) Değerlendirme Çalıştayı
 • (SBYS) Değerlendirme Çalıştayı
 • (SBYS) Değerlendirme Çalıştayı
 • (SBYS) Değerlendirme Çalıştayı
 • (SBYS) Değerlendirme Çalıştayı
 • (SBYS) Değerlendirme Çalıştayı
 • (SBYS) Değerlendirme Çalıştayı
 • (SBYS) Değerlendirme Çalıştayı
 • (SBYS) Değerlendirme Çalıştayı
 • (SBYS) Değerlendirme Çalıştayı
 • (SBYS) Değerlendirme Çalıştayı
 • (SBYS) Değerlendirme Çalıştayı
 • (SBYS) Değerlendirme Çalıştayı
 • (SBYS) Değerlendirme Çalıştayı
 • (SBYS) Değerlendirme Çalıştayı
 • (SBYS) Değerlendirme Çalıştayı
 • (SBYS) Değerlendirme Çalıştayı
 • (SBYS) Değerlendirme Çalıştayı
 • (SBYS) Değerlendirme Çalıştayı
 • (SBYS) Değerlendirme Çalıştayı
 • (SBYS) Değerlendirme Çalıştayı
 • (SBYS) Değerlendirme Çalıştayı
 • (SBYS) Değerlendirme Çalıştayı
 • (SBYS) Değerlendirme Çalıştayı
 • (SBYS) Değerlendirme Çalıştayı