Sağlık Bakanlığı Bilgi Güvenliği Politikaları Kılavuzu Güncellendi
31 Temmuz 2019

Sağlık Bakanlığı Bilgi Güvenliği Politikaları Yönergesi’nde yer alan hususları detaylandırmak üzere hazırlanan ve 03/09/2018 tarihinde yayımlanmış olan Sağlık Bakanlığı Bilgi Güvenliği Politikaları Kılavuzu (sürüm 2.0); uygulamadan doğan ihtiyaçlar ve farklı birimlerden gelen değişiklik teklifleri doğrultusunda güncellenmiş, hazırlanan yeni ara sürüm (Sürüm 2.1) 16/07/2019 tarihinde onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Kılavuz'un yeni sürümüne ulaşmak için tıklayınız.