2020 IHE NA Connectathon 2020 Birlikte Çalışabilirlik Testleri
28 Aralık 2022

T.C Sağlık Bakanlığı Ulusal Teletıp Sistemi; IHE tarafından her yıl Amerika, Avrupa ve Asya’da düzenlenmekte olan, ellinin üzerinde uluslararası firma ve organizasyonun katılım sağladığı IHE NA Connectathon 2020 Birlikte Çalışabilirlik testlerine, 5 profil ve 12 aktör ile katılım sağlamış ve tüm testleri başarı ile tamamlamıştır. Bu sayede, 2017 ve 2018 yıllarında tamamlanan uluslararası veri standart ve birlikte çalışabilirlik uyumluluk yetkinliklerine; radyasyon doz verisinin arşivlenmesi ve yönetimi, mamografi görüntülerinin gösterimi ve etkileşimi, radyoloji vakalarının eğitim ve akademik çalışma şeklinde paylaşımı ve uluslar arası hasta işlemlerine ait görüntü veri iletişim alt yapısı yetkinlikleri IHE tarafından onaylanarak eklenmiştir.