Proje Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Kimlik Paylaşım Sistemi Birimi

Görev ve Sorumluluklar

  1. Birim sorumluları için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek. (bk. Birim Sorumluları Ortak Görev ve Sorumlulukları)
  2. Kimlik Paylaşım Sistemi değerlendirme çalışmalarını yürütmek üzere İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile Genel Müdürlüğümüz arasında iletişim kurmak ve gerekli yazışmaları yapmak.
  3. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile Genel Müdürlüğümüz arasında her yıl imzalanan protokol gereği Kimlik Paylaşım Sistemi web servislerinin, ihtiyacı olan tüm kamu sağlık teşkilatları ile güvenli bir şekilde paylaşılmasını sağlamak.
  4. Kimlik Paylaşım Sistemi konusunda düzenlenen eğitim, çalıştay vb. etkinlikler ve toplantılarda Genel Müdürlüğümüzü temsil etmek.
  5. Kimlik Paylaşım Sistemi ile ilgili yenilik ve gelişmeleri takip ederek raporlamak ve ilgili paydaşlara duyurmak.
  6. Kimlik Paylaşım Sisteminin güncel ve güvenli bir şekilde, 7 gün 24 saat esasıyla ilgili kullanıcılar tarafından erişilmesine imkan sağlamak.

07 Nisan 2022