Firma Personelleri için E-posta Kayıt klavuzu
21 Ocak 2021


ÇEKİRDEK KAYNAK YÖNETİM SİSTEMİ DİĞER PERSONEL VE KAPSAMDAKİ ÖĞRENCİ GİRİŞİ KAYIT AŞAMASI

Personelin Diğer Personel ve Kapsamdaki Öğrenci Girişi sayfasına kaydı yapılırken aşağıdaki aşamalar izlenmelidir.

1- F7 tuşu ile öncelikle kullanıcının TC kimlik numarası girilerek kayıt var mı diye sorgulanır. Eğer kişisinin kaydı yoksa sorgu modundan çıkılarak kişinin bilgileri mernisten alınır ve bilgileri aktar seçeneği ile sisteme aktarılır. Kapat butonu ile gelen ekran kapatılır.

2- Kullanıcının alternatif e-posta ve cep telefonu bilgileri girilir. Daha sonra bu bilgiler kaydedilerek (F10 tuşu yardımıyla kayıt işlemini tamamlayabilirsiniz.) diğer aşamalara geçilir.

3- Firma kodu alanında liste yardımıyla personelin firma kodu seçilir. 

4- Birim kodu alanında liste yardımıyla personelin birimi seçilir.

5- Unvan kodu alanında liste yardımıyla personelin unvan bilgisi seçilir.

6- Branş kodu alanına sıfır (0) yazılır.

7- Kullanıcının sözleşme başmala ve ayrılış tarihleri bu alanlara girilir. Sözleşme tarihlerinin en fazla 1 yıl süre ile girilmesi zorunludur.

8- Tüm aşamalar tamamlandığında kayıt butonuna basılarak işlem tamamlanır. (F10 tuşu yardımıyla kayıt işlemini tamamlayabilirsiniz.)

Not 1: Belirtilen tüm alanların doldurulması zorunludur. Aksi takdirde kayıt işlemini tamamlanmaz.
Not 2: Kullanıcının cep telefonu numarası başında sıfır (0) olmadan girilmelidir.
Not 3: Kullanıcının girilen her yeni sözleşme tarihi bir alt satıra kayıt edilmelidir.
Not 4: Kullanıcının ayrılma tarihinden önce iş akdinin sonlanması durumunda ayrılış tarihi güncellenmelidir. (Bu işlem sonucunda e-posta hesabı otomatik olarak kapatılacaktır.)