Bilgi Güvenliği Politikaları ve Yönergesi Yayımlandı
24 Eylül 2020

İlgili yönerge için tıklayınız.