Sağlık Bakanlığı Bilgi Güvenliği Politikaları Yönergesi Güncellendi
24 Eylül 2020

GÜNCELLENME TARİHİ: 02/05/2018 

Sağlık Bakanlığı Bilgi Güvenliği Politikaları Yönergesi; teknolojik gelişmeler, uygulamadan doğan ihtiyaçlar ve 694 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişen Bakanlık merkez ve taşra teşkilatının yeni yapısı dikkate alınarak güncellenmiştir.

Güncellenen Yönerge, Bakanlık Makamının 02.05.2018 tarihli ve 98813779.719.54 sayılı Oluru ile onaylanmış ve yürürlüğe girmiştir.

Eski ve yeni yönerge arasındaki en temel farklar, yeni yönergeye eklenen siber olaylara müdahale süreçleri ile ilgili hususlar ve bilgi güvenliği organizasyonunda yapılan değişikliklerdir. 


Yönergenin yeni sürümüne erişmek için tıklayınız.