HIMSS+Eurasia 2020 Sağlık Bilişimi ve Teknolojileri Konferansı ve Fuarı Yapıldı
09 Haziran 2021

HIMSS+ Eurasia Sağlık Bilişimi ve Teknolojileri Konferansı ve Fuarı, Koronavirüs pandemisi sebebiyle bu yıl sanal ortamda gerçekleştirildi. 11 Kasım Çarşamba günü. T.C. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ile HIMSS Başkanı & CEO’su Hal Wolf ve T.C. Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci’nin katılımı ile açılan etkinlik 3 gün boyunca devam etti.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, HIMSS 2020 Eurasia Sağlık Bilişimi ve Teknolojileri Konferansı’nın açılışında, “Tüm dünya olarak, bilgi birikimimizle, hareketliliğin engellenemeyişi belki de en büyük dezavantajımız. En büyük avantajımız ise eriştiğimiz tıbbi teknoloji ile bilişim ve iletişim altyapısı” dedi. “Türkiye’de covid19 vakalarının sahada tespiti, evlerde takibi, ilaçlarının evlere kadar bırakılması, sağlık durumlarında değişiklik olanların hastaneye nakillerinin yapılması bilişim sistemlerinin yardımıyla çok kolay bir şekilde yürütülebilmiştir. Riskli vakaların toplum içinde hareketlerinin izlenebilmesi ve engellenebilmesi yine bilişim sistemlerinin desteği ile mümkün olmuştur. Yine aynı şekilde, pandeminin geniş bölgelerdeki haritalardan bireysel adreslere kadar takibi ve risk analizlerinin yapılabilmesi de bilişim teknolojilerinin sağlık alanında kullanımıyla mümkün olabilmiştir.” İfadelerini kullandı.

Sağlıkta dijitalleşme konusunda diğer ülkeleri Türkiye ile aynı seviyeye getirmek için çaba sarf ediyoruz, sözleriyle açılış konuşması yapan HIMSS Başkanı & CEO’ su Hal Wolf, Türkiye’nin sağlıkta dijitalleşme başarısına dikkat çekti ve “Türkiye’nin bilgi ve teknoloji konusunda yaptığı çalışmalar ve Sağlık Bakanlığının ortaya koymuş olduğu irade taktire şayan. Türkiye sağlıkta dijitalleşmede dünya lideri ülkelerden biri ve bu alanda büyük başarı sağladı.” diye konuştu.

Pandeminin dijitalleşmenin önemini çok yakından gösterdiğini belirterek sözlerine başlayan Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci, “2013 yılında başlayan ve bugüne dek durmaksızın devam eden sağlıkta dijitalleşme ve dijital hastanecilik çalışmalarımızın bugün geldiği nokta, bu zorlu süreçte bizlere birçok dünya ülkesinin önünde bir pandemi mücadelesi vermemize imkan sağladı. Sağlık bilişim teknolojilerimize yıllardır harcadığımız emek, insan günü ve yatırımın bugün meyvelerini topluyoruz” dedi.

“2020’nin son çeyreğini yaşadığımız bu dönem itibarıyla 177 adet EMRAM seviye 6, 3 adet seviye 7 hastanemizin, buna ek olarak ağız ve diş hastaneleri için belirlenen kriterlerle 0-EMRAM seviye 6’ya sahip 10 hastanemizin, seviye 7’de ise 2 hastanemizin olduğunu bilmek ve bütün bu süreçte pay sahibi olmak çok özel bir duygu” diye konuştu.

Veriyi daha güçlü politikaların tetikleyicisine dönüştürmek için en kapsamlı ve en büyük projelerinden biri olan ve bugün 30 milyon kullanıcıya erişen e-Nabız Kişisel Sağlık Sistemi’ni kurduklarına değinen Birinci, “Vatandaşa hizmet verirken bürokrasiyi nasıl azaltabiliriz diye düşündük ve e-rapor sistemini kurduk. Tüm radyolojik verileri Teletıp sisteminden hem hekimlerin hem de vatandaşların erişimine açtık. Oluşan büyük veriden gelecek projeksiyonu yapmak için SİNA’yı ve Mekansal İş Zekası’nı hayata geçirdik. Kapsamı ve kullanıcı sayısı dikkate alındığında dünyanın yapay zeka destekli ilk ve en büyük karar destek sistemini geliştirmekten gurur duyuyoruz” dedi.

Tüm bunlar sayesinde pandemi sürecinde e-Nabız veri ve entegrasyon altyapısını kullanarak Halk Sağlığı Yönetim Sistemi içinde, ivedilikle Pandemi Yönetim Sistemi’ni kurduklarını ve ilk vakayı takiben tüm vaka ve temaslılarını ülkeye girişinden itibaren sisteme kaydederek sürecin temel veri havuzunu oluşturduklarını ifade eden Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci, “Hayat Eve Sığar” uygulamasının güvenli sosyal hayatın en önemli aracı haline geldiğini sözlerine ekledi.

3 gün boyunca devam eden etkinlikte Türkiye’den ve dünyanın çeşitli ülkelerinden katılan çok sayıda konuşmacı, dijital hastane, e-sağlık, sağlıkta akıllı sistemler ve teknolojiler, sağlık bilişimi alanında ileri uygulamalar, yapay zekâ ve yeni teknolojiler gibi başlıklar hakkında paneller gerçekleştirdi. COVID-19 pandemisi sürecinde yeni normalde sağlık sisteminde bizi nelerin beklediğinin masaya yatırıldığı HIMSS + Eurasia panellerine 3225 kişi katılım sağladı.

  • 1.jpeg
  • 2.jpeg
  • 3.jpeg
  • 4.jpeg
  • 5.jpeg