2021 e-Nabız Kişisel Sağlık Sistemi Güvenlik Modülü Ortak Kriterler (Common Criteria veya CC) ISO/IEC 15408 Standardı Sertifikası

28 Aralık 2022