Hipertansiyonun Uzaktan Takibine Başlanıyor
10 Aralık 2021

Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilen ve T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünün koordinatörü olduğu HSMonitor projesi kapsamında geliştirilmekte olan hipertansiyon yönetim ve takip sistemleri değerlendirme toplantısı yapıldı. 30 Kasım - 2 Aralık 2021 tarihlerinde gerçekleştirilen değerlendirme toplantısında prototipler T.C. Sağlık Bakanlığı uzmanları tarafından değerlendirildi.

İtalya, İsveç, Hırvatistan, İspanya ve Almanya’nın partner olduğu, T.C. Sağlık Bakanlığının koordinatörlük yaptığı Avrupa Birliği projesi HSMonitor, 2019 Ekim ayından bu yana yürütülüyor.

Proje, hipertansiyon hastalarının çevrimiçi bir platform kullanarak sağlık uzmanları tarafından uzaktan takip edilmelerini amaçlıyor. Böylelikle hastaların kendi hastalık yönetim süreçlerine daha fazla müdahil olacaklar. Daha kaliteli ve kesintisiz bir kronik hastalık yönetimini hedefleyen HSMonitor projesi ile pilot bölgelerde T.C. Sağlık Bakanlığına tam entegre olması hedeflenen, yapay zekâya sahip yazılım programları geliştiriliyor.

Hipertansiyon hastaları için geliştirilen sistemlerin prototipleri T.C. Sağlık Bakanlığı uzmanları ve gönüllü hipertansiyon hastaları tarafından Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesinde değerlendirildi.

Hekimler, hemşireler, diyetisyenler, gönüllü hipertansiyon hastaları, yazılım ve bilgisayar mühendisleri ve HSMonitor proje ekibi ile çözüm üreticiler arasında sunulan sistemlerle ilgili bilgi alışverişi yapıldı. Toplantıda hipertansiyon yönetim ve takip sistemlerinin prototipleri kapsamlı bir şekilde incelendi ve değerlendirildi.

Verilen geri bildirimlerin ardından bu sistemlerin geliştirme süreci devam edecek ve projenin pilotu 100 gönüllü hastanın katılımıyla birlikte önümüzdeki sene içinde başlayacak.

Detaylı bilgi için;

https://hsmonitor-pcp.eu/

  • 1.jpeg
  • 2.jpeg
  • 3.jpeg
  • 4.jpeg

856698 sayılı hibe anlaşmasına sahip HSMonitor projesi, Avrupa Birliği’nin Horizon 2020 Araştırma ve İnovasyon Programı tarafından fonlanıyor.