T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2020 Yayımlanmıştır.” , “The Ministry of Health of Türkiye Health Statistics Yearbook 2020 Yayımlanmıştır.

02 Haziran 2022