Procure4Health Projesi Başlıyor
28 Aralık 2022

Bakanlığımızın ana partnerleri arasında yer aldığı Procure4Health projesi; Endülüs Sağlık Hizmeti (SAS) koordinatörlüğünde, Avrupa Komisyonu tarafından fonlanan, HORIZON-HLTH-2021-CARE-05 çağrı başlığı altında yürütülecek olan bir Avrupa Birliği projesidir.

Proje, tüm vatandaşlar için yüksek kalitede sürdürülebilir sağlık hizmetlerine adil erişim sağlamak için sağlık sistemlerinin dönüşümünü desteklemeyi amaçlamaktadır. Proje faaliyetleri, sağlık hizmetlerinin çeşitli boyutlarında (ör. yönetişim, finansman, insan kaynakları ve fiziksel kaynaklar, sağlık hizmeti sunumu ve hasta güçlendirme) yenilikçi, uygulanabilir, mali açıdan güçlü ve ölçeklenebilir çözümlerin geliştirilmesini destekleyecektir.


Bu projedeki hedefler aşağıdaki konulara odaklanacaktır:

   Avrupa kamu-kamu ortaklığı yoluyla, Avrupa Birliği ve Türkiye’deki sağlık sistemlerini modernize etmek,
   Sağlık hizmetlerinin kalitesini tüm hizmet sunum süreci boyunca geliştirmek ve insan merkezli olmak,
   Hem sağlık hizmeti sağlayıcıları hem de politika yapıcılar için kanıta dayalı sağlık hizmeti kararlarını desteklemek, teşvik etmek ve sağlık hizmeti kaynaklarının etkili bir şekilde planlanmasını sağlamak.

14 Haziran 2022 tarihinde, internet ortamında ve proje partnerlerinin katılımıyla proje açılış toplantısı düzenlenmiştir. Toplantı kapsamında partnerler birbirleriyle tanışma fırsatı bulurken, projenin özeti, zaman çizelgesi ve bütçesi gibi ana konular görüşülmüştür.


 health.jpg

Proje hakkında gelişmeler ve haberler için projenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz:

https://www.linkedin.com/company/procure4health/
https://twitter.com/Procure4Health_