HBYS.API ve YBBYS.API Dokümanları Sürüm 1.0 Yayımlanmıştır.
29 Mart 2023

Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) ve Yoğun Bakım Bilgi Yönetim Sistemi (YBBYS) yazılımlarının entegrasyon süreçlerinde oluşabilecek veri kayıplarını önlemek, entegrasyonu kolaylaştırmak ve özellikle iki yazılım arasındaki entegrasyonlarda standardizasyon sağlanması amaçlarıyla Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen HBYS.API ve YBBYS.API Sürüm 1.0 yayımlanmıştır.

HBYS.API dokümanına ulaşmak için tıklayınız.

YBBYS.API dokümanına ulaşmak için tıklayınız.

Dokümanlar ile ilgili her türlü bilgiye entegrasyon.standart@saglik.gov.tr  adresinden erişim sağlanmaktadır.